Hugin Munin

Western Style Kamp

Vi kæmper Western style, clean fight.

Der er en god & lidt mildere kampstil, med stor fokus på sikkerhed & teknik.

 

Western style er derfor også en god kampstil at starte med for nye kæmpere, både fordi fokus er på sikkerhed & fordi denne kampstil ikke kræver voldsomt meget udstyr for at komme igang med sporten.

 

Kamp foregår således ved at man kæmper indtil der er et træf, som skal være markerende; tydlige & mærkbare (decisive), men ikke for hårde.

 

Clean fight - Betyder at træf skal være resultatet af rene, trukne, hug & stik, & føres igennem troværdigt. Hvilket betyder at et slag med et våbens flade sidde ikke tæller som et træf, det skal falde med våbnets æg eller spids.
& at et slag, der er blevet 'afbrudt/bremset' af en parade, heller ikke tæller som et træf.

 

 

Grej & Udstyr

Vi kæmper med 'våben-rekvisitter' i stål, så der kræves lidt grej & sikkerhedsstyr for at kunne deltage i Western Style kamp.

Alt udstyr skal selvfølgelig godkendes af klubben.

 

Påkrævet

 • Kamphandsker
 • Armskinner
 • Knæbeskyttere
 • Godkendt trænings 'våben-rekvisit'

 

Anbefales

 • Skridtbeskytter
 • Tandbeskytter
 • Albuebeskyttere
 • Benskinner
 • Brystbeskytter

 

Træf-Zoner

♦ Rød Zone = Forbudt Zone

Træf i Hoved, Hals & Nakke er FORBUDT

Giver rød kort: Man taber sin træfning.

 

♦ Grøn Zone = Hug Zone

Tilladt for: Sværd, Sabel, Sax, Kniv, Økse & Daneøkse

Dækker: Overarm, Torsoe, & Ben ned til knæet.

IKKE - Knæ, Albuer eller Rygsøjle med!

 

♦ Blå Zone = Stik Zone

Tilladt for: Spyd ... & Sværd, Sabel, Sax, Kniv, Økse & Daneøkse

Dækker: Overarm & Torsoe, ned til bæltestedet.

 

NOTE - Vi kæmper i Jotar Hirti med overarme som træfzone. Dette vil variere fra kampgruppe til kampgruppe. Vi vurderer her i gruppen at dette giver en god dynamik i kampen, & er med til at minimere risiko for træf i hovedet (head blows).

 

 
Western Style - Target Zone Western Style - Target Zone Spear

Kamp med skjold

Aktivt skjold – Ofte når der tales anvendelse af skjold i kamp, så taler folk om skjoldet som en slags plade til modtage slag med, en ting man kan 'gemme' sig bag, eller som et stykke flytbart forskansning (skjoldmuren) man kan gemme sig bag, men skjoldet er langt mere end det ... Vi tillader brug af det der populært kaldes for ’aktivt skjold’ ... Det vil sige at man gerne må støde med sit skjold (kant & flade) i følgende situationer; ’Skjold mod Skjold’ & ’Skjold mod Våben’.

 

Eksempelvis ved gennembrydning af en skjoldmur, i forbindelse med parader & ved ’SpearHunting’ (bekæmpelse af modstandere der er bevæbnet med spyd).

 

Man må også gerne presse med skjoldets flade (så altså ikke med kanten) på sin modstander, så længe skjoldet ’lægges’ ind.

 

Formålet er altså aktivt at bruge skjoldet i sin kamp strategi for at komme forbi modstanderens våben, skjold & parader, & derved vinde træfningen - Formålet er således ikke, formålsløst, bare at banke løs på hinandens skjolde.

 

Det man IKKE må er – At slå eller støde med skjoldet direkte på modstanderen – Hverken med fladen eller kant.

 

Stik & Stød mod den øverste del af skjoldet bør også undgås! Dette gælder både for stik med våben & stød med skjold – Grunden er at stik & stød vil glide af på skjoldet & kan ende oppe i hovedet på din træningsmodstander, med risiko for skader til følge.

 

 
 
Thrust Against Shield
 

Eastern Style Kamp

Vi kæmper Eastern style, clean fight.

Eastern Style er en noget hårdere Semi-fuldkontakt kampstil.

Kamp foregår som i Westernstyle, ved at man kæmper indtil der er træf (vi kæmper her i klubben til 2 træf), som også her skal være markerende; tydlige & mærkbare (decisive), men modsat westernstyle må slagne være relativt hårde.

 

Kampstilen er derfor også for de mere øvede kæmpere, da det er vigtigt at have styr på sit 'våben' & have en god 'våben'-kontrol inden man begynder at slå hårdere til hinanden. Det er IKKE hensigten at lave skade på de andre kampdeltagere.

 

SIKKERHEDS NOTE - Farlig & ukontrolleret adfærd vil ikke blive accepteret, & kan i yderste tilfælde resultere i bortvisning.

 

Clean fight - Som beskrevet under Western style.

 

 

Grej & Udstyr

Eastern style kræver en del udstyr for at kunne deltage i sporten.

Alt udstyr skal selvfølgelig godkendes af klubben.

 

Påkrævet

 • Hjelm
 • Slagkofte/Gambeson
 • Kamphandsker
 • Armskinner
 • Albuebeskyttere
 • Knæbeskyttere
 • Tandbeskytter
 • Godkendt trænings 'våben-rekvisit'

 

Anbefales

 • Benskinner
 • Skridtbeskytter
 • Brystbeskytter
 • SkulderKrave/-Beskytter
 • Rygbeskyttelse

 

Træf-Zoner

♦ Rød Zone = Forbudt Zone

Træf i Ansigt, Hals & Nakke er FORBUDT

Giver rød kort: Man taber sin træfning.

 

♦ Grøn Zone = Hug Zone

Tilladt for: Sværd, Sabel, Sax, Kniv, Økse & Daneøkse

Dækker: Overarm, Torsoe, & Ben ned til knæet.

Hovedt: Må træffes ovenfra med slag i vinkel ud til 45 grader.

IKKE - Knæ, Albuer eller Rygsøjle med!

 

♦ Blå Zone = Stik Zone

Tilladt for: Spyd ... & Sværd, Sabel, Sax, Kniv, Økse & Daneøkse

Dækker: I vandret linie fra armhule til armhule udover overarme & ned til knæet.

 

 
Western Style Target Zone Western Style Target Zone Spear

Kamp med skjold

Aktivt skjold – Se den uddybende beskrivelse i brug af aktivt skjold under 'Western Style Kamp'.

 

Reglerne for anvendelse af skjold i kamptræningen er ens for 'Eastern' & 'Western Style Kamp'.

 

Kamp med Bue

Det er muligt at kæmpe med bue & pil i både Western & Eastern style kamp.

Hvorvidt det tillades i specifikke tilfælde er op til trænings ansvarlige & selvfølgelig de markeds arrangører der afholder træf & markeder.

Vi vil i Jotar Hirti søge at skabe mulighed for at bueskydning kan indgå i vores kamptræning, hvis der skulle være interesse for dette.

 

Grej & Udstyr

Krav til udstyr afhænger af om du deltager i Western eller Esternstyle kamp, så tjeck udstyrskravt under disse to punkter.

 

Alt udstyr skal selvfølgelig godkendes af klubben.

 

 

Krav

 • Bue - Godkendes af klubben
  Maximum træk: 25 pund.
   
 • Pile med gummi sikkerhedsspids - Godkendes af klubben
  Pile skal efterses HVER gang.

 

Træf-Zoner for Bueskytter

♦ Rød Zone = Forbudt Zone

Træf i Hoved, Hals, Nakke & Skulder er FORBUDT

Giver rød kort: Man taber sin træfning.

 

♦ Grøn Zone = Træf Zone

Tilladt for: Pile

Dækker: I vandret linie fra armhule til armhule udover overarme, underarme hænder & ned til knæet.

BEMÆRK - Er armen hævet højt, er træf ikke tilladt.

 
 
Western Style Archer Target Zone

 

 

 

 

 

 

 

HEMA // H.E.M.A.

HEMA - Billede fra fægtemanualen, fechtbuch I.33, Cirka 1290

Historisk europæisk kampkunst

på engelsk, Historical European Martial Arts, i daglig tale forkortet til HEMA. Sporten udøves primært på hobbyplan, men der arrangeres også konkurrencer.

 

Der trænes ikke med historiske våben, men med 'våben-rekvisitter', efterligninger af stål, der er modificerede, således at det nedsætter risikoen for skader. Den mest populære træningskombination der trænes med er, sværd & buckler (det lille skjold).

 

Den ældst bevarede fægtebog (fechtbuch) fra Europa stammer fra Tyskland omkring år 1290 - The Walpurgis Manuscript / Royal Armouries Ms. I.33.
Af andre manualer kan nævnes:

     ♦ Codex Wallerstein, Cod. 44 A 8
     ♦ Hans Talhoffers forskellige manuskripter
     ♦ Fior di Battaglia af Fiore dei Liberi fra før 1409.

 

HEMA handler om studiet af fægtemanualer. HEMA-Udøverne tester så disse teknikker og forsøger derved at genskabe sværdkamp som det foregik i en bestemt historisk periode. Dette leder indimellem til forskellige fortolkninger i grupperne.

 

Her i gruppen træner vi på nuværende tidspunkt ikke rendyrket HEMA, men låner teknikker & inspiration fra HEMA til brug i de andre stilarter, særligt fra Royal Armouries Ms. I.33.

 

♦ Fechtbuch / Royal Armouries Ms. I.33 ♦

 

Show Kamp

Show kamp - Billede lånt fra Stuttgart Biblen Cirka 800-850

Show kamp er dramatisk

Dramatisk & teater relateret kamp, der har til formål at skabe underholdende & interessante kampe.

Der er gerne tilknytte små teater optrin med fortællinger der skal formidle Historie.

 

Show kampen kan bruges til at underholde publikum ved diverse events eller i forbindelse med statist optræden i teater, tv & film.

 

Vi vil beskæftige os med show kamp efter interesse & behov.

Og i forhold til gruppens deltagelse i diverse events & på markeder.

 
Show Kamp - Den døde Spiller
 

Buhurt

Show kamp - Billede lånt fra Stuttgart Biblen Cirka 800-850

Fuldkontakt middelalderkamp!

 

I Jotar Hirti ønsker vi også give vores medlemmer muligheden for at kunne træne til Buhurt middelalderkamp.

 

Vi ønsker med tiden at arbejde mod at få opstillet kamp arenaer i Holstebro & Stevenstrup, så der kan blive faciliteter til træningen, & til at vi potentielt kan afholde små mini turneringer i Buhurt, skulle der opstå ønske om dette.

 

Vi kæmper efter IMCF (International Medieval Combat Federation) reglerne for fuldkontakt kamp.

Disse regler er temmelig omfangsrige, & international tunerings standart.

 

Regelsættet er under løbende revidering & bliver således opdateret fra tid til anden - Derfor henviser vi til DMKS (Dansk Middelalder Kampssport Sammenslutning) for nyeste version af reglsættet.

 

♦ Se regelsættet her ♦